Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Casa Verde

Casa Verde
Casa Verde
Casa Verde
1 /
Σχετικά με μας Σχετικά με μας
Casa
Verde
Σχετικά με μας

Η CASAVERDE είναι  κατασκευαστική εταιρία με μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων όλων των κατηγοριών με ειδίκευση στα οικοδομικά με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις με κυρίαρχη τοποθέτηση σε έργα με ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα

Κατασκευές

Η δεσμευση μας για το περιβαλλον

  • Συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις.
  • Υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και αναζήτηση & εξάλειψη κάθε τομέα ενεργειακής σπατάλης.
  • Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και διασφάλιση ορθού χειρισμού και απόρριψής τους.
  • Παράλληλη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των έργων και του επιπέδου υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης & της ανακύκλωσης υλικών.
  • Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε θέματα Ποιότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Η δέσμευσή μας
Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον